برای استفاده از تمامی امکانات حتماً در سایت عضو شوید 😊
گرافیک
۰۴۲
طراحی جلد کتاب هفت سخن فقهی جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی از ...
sts Pyu2Xc0LD4WQWwWGbBifk79IOMPrDDut
مشکل تایپ و جدا جدا بودن حروف فارسی در فتوشاپ مشکل تایپ » شاید تا به حال این مشکل برای شما هم پیش آمده باشد هنگامی که در نرم افزار فتوشاپ ابزار Type را انتخاب کرده و شروع به تایپ ...
توسط
تومان